3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. بدترين جنبندگان و شقی ‏ترين مردم

بدترين جنبندگان و شقی ‏ترين مردم

بدترين جنبندگان و شقی ‏ترين مردم نزد خدا كسانى هستند كه از شنيدن و گفتن حرف حقّ كر و لالند و اصلا در آيات خدا تعقل نمى‏كنند. قرآن ۲۲:۸

0
3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. بدترين جنبندگان و شقی ‏ترين مردم
0

بدترين جنبندگان و شقی ‏ترين مردم

بدترين جنبندگان و شقی ‏ترين مردم نزد خدا كسانى هستند كه از شنيدن و گفتن حرف حقّ كر و لالند و اصلا در آيات خدا تعقل نمى‏كنند. قرآن ۲۲:۸

تصویر
فهرست