1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مؤمن نیازمند سه ویژگی است

مؤمن نیازمند سه ویژگی است

مؤمن نیازمند سه ویژگی است: توفیقی الهی، واعظی درونی و پذیرش نصیحتِ کسی که او را نصیحت می‌کند.
منتهی‌الآمال، جلد ۲، صفحه ۵۵۴ الامام جواد علیه السلام

0
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مؤمن نیازمند سه ویژگی است
0

مؤمن نیازمند سه ویژگی است

مؤمن نیازمند سه ویژگی است: توفیقی الهی، واعظی درونی و پذیرش نصیحتِ کسی که او را نصیحت می‌کند.
منتهی‌الآمال، جلد ۲، صفحه ۵۵۴ الامام جواد علیه السلام

تصویر
فهرست