2
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. جوان‌ترین امام در هنگام شهادت

جوان‌ترین امام در هنگام شهادت

محمد بن علی بن موسی مشهور به امام جواد و امام محمدِ تقی (۱۹۵-۲۲۰ق) امام نهم شیعیان اثناعشری است. او ۱۷ سال امامت کرد و در ۲۵ سالگی به شهادت رسید. در میان امامان شیعه، وی جوان‌ترین امام در هنگام شهادت بوده است.

0
2
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. جوان‌ترین امام در هنگام شهادت
0

جوان‌ترین امام در هنگام شهادت

محمد بن علی بن موسی مشهور به امام جواد و امام محمدِ تقی (۱۹۵-۲۲۰ق) امام نهم شیعیان اثناعشری است. او ۱۷ سال امامت کرد و در ۲۵ سالگی به شهادت رسید. در میان امامان شیعه، وی جوان‌ترین امام در هنگام شهادت بوده است.

تصویر
فهرست