6
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم الاخلاق ۲

فرازی از دعای مکارم الاخلاق ۲

خدایا! نیتم را به بهترین نیت‏ها منتهى ساز، و کردارم را به بهترین کردارها تبدیل کن.

0
6
  1. خانه
  2. ادعیه
  3. فرازی از دعای مکارم الاخلاق ۲
0

فرازی از دعای مکارم الاخلاق ۲

خدایا! نیتم را به بهترین نیت‏ها منتهى ساز، و کردارم را به بهترین کردارها تبدیل کن.

تصویر
فهرست