7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خداوند اسلام را بر پاکیزگی بنا نهاده

خداوند اسلام را بر پاکیزگی بنا نهاده

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
تا می توانید پاکیزه باشید، چرا که خداوند اسلام را بر پاکیزگی بنا نهاده است.

0
7
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. خداوند اسلام را بر پاکیزگی بنا نهاده
0

خداوند اسلام را بر پاکیزگی بنا نهاده

حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
تا می توانید پاکیزه باشید، چرا که خداوند اسلام را بر پاکیزگی بنا نهاده است.

تصویر
فهرست