3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بخشنده و بخیل

بخشنده و بخیل

امام رضا علیه السلام
بخشنده و سخاوتمند، از غذای مردم میخورد، تا از غذایش بخورند ولی بخیل از غذای دیگران نمیخورد تا از غذای او نخورند.

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. بخشنده و بخیل
0

بخشنده و بخیل

امام رضا علیه السلام
بخشنده و سخاوتمند، از غذای مردم میخورد، تا از غذایش بخورند ولی بخیل از غذای دیگران نمیخورد تا از غذای او نخورند.

تصویر
فهرست