5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. معنای ایمان

معنای ایمان

امام رضا علیه السلام
ایمان عبارت است از شناخت قلبی، اعتراف زبانی، عمل با اعضا و جوارح
مسند امام رضا علیه السلام ج۱ ص۲۹۰

0
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. معنای ایمان
0

معنای ایمان

امام رضا علیه السلام
ایمان عبارت است از شناخت قلبی، اعتراف زبانی، عمل با اعضا و جوارح
مسند امام رضا علیه السلام ج۱ ص۲۹۰

تصویر
فهرست