5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید

حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید

امام رضا علیه السلام
حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه اشرارتان به شما مسلط و حاکم می شوند، آنگاه خوبانتان هم دعا می کنند، اما دعایشان مستجاب نمی شود.
وسائل الشیعه، ج۱۱ ص۳۹۴

0
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید
0

حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید

امام رضا علیه السلام
حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید، وگرنه اشرارتان به شما مسلط و حاکم می شوند، آنگاه خوبانتان هم دعا می کنند، اما دعایشان مستجاب نمی شود.
وسائل الشیعه، ج۱۱ ص۳۹۴

تصویر
فهرست