3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. گناهان کوچک راهی به سوی گناهان کبیره

گناهان کوچک راهی به سوی گناهان کبیره

امام رضا علیه السلام
گناهان کوچک راهی به سوی گناهان کبیره است. هر کس که در گناهان کوچک از خدا نترسد، در مورد گناهان بزرگ و بسیار هم از او نمیترسد.
مسند امام رضا علیه السلام ج۱ ص۲۹۰

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. گناهان کوچک راهی به سوی گناهان کبیره
0

گناهان کوچک راهی به سوی گناهان کبیره

امام رضا علیه السلام
گناهان کوچک راهی به سوی گناهان کبیره است. هر کس که در گناهان کوچک از خدا نترسد، در مورد گناهان بزرگ و بسیار هم از او نمیترسد.
مسند امام رضا علیه السلام ج۱ ص۲۹۰

تصویر
فهرست