3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مردم دو دسته اند

مردم دو دسته اند

امام رضا علیه السلام
مردم دو دسته اند: یکی آنکه با مرگ، آسوده میشود. دیگری آنکه مردم با مرگش از دست او راحت میشوند
مسند امام رضا ج۱ ص۲۶۳

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. مردم دو دسته اند
0

مردم دو دسته اند

امام رضا علیه السلام
مردم دو دسته اند: یکی آنکه با مرگ، آسوده میشود. دیگری آنکه مردم با مرگش از دست او راحت میشوند
مسند امام رضا ج۱ ص۲۶۳

تصویر
فهرست