3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نشان مسخره کردن خود

نشان مسخره کردن خود

امام رضا علیه السلام
هر کس از خداوند توفیق بطلبد ولی تلاش نکند، او خود را مسخره کرده است.
مسند الامام رضا ج۱ ص ۲۸۳

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. نشان مسخره کردن خود
0

نشان مسخره کردن خود

امام رضا علیه السلام
هر کس از خداوند توفیق بطلبد ولی تلاش نکند، او خود را مسخره کرده است.
مسند الامام رضا ج۱ ص ۲۸۳

تصویر
فهرست