2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رسیدگی به حساب خود

رسیدگی به حساب خود

امام رضا علیه السلام
هر کس به حساب خودش رسیدگی کند، سود می برد و هر کس از خود و اعمالش غافل شود، زیان می کند
مسند الامام رضا ج۱ ص ۳۰۲

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رسیدگی به حساب خود
0

رسیدگی به حساب خود

امام رضا علیه السلام
هر کس به حساب خودش رسیدگی کند، سود می برد و هر کس از خود و اعمالش غافل شود، زیان می کند
مسند الامام رضا ج۱ ص ۳۰۲

تصویر
فهرست