4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. گشایش گره از کار در روز قیامت

گشایش گره از کار در روز قیامت

امام رضا علیه السلام
کسی که گره از کار مومنی بگشاید و شادش کند، خداوند هم در روز قیامت کار بسته او را می گشاید.
الکافی ج۲ ص۲۰۰

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. گشایش گره از کار در روز قیامت
0

گشایش گره از کار در روز قیامت

امام رضا علیه السلام
کسی که گره از کار مومنی بگشاید و شادش کند، خداوند هم در روز قیامت کار بسته او را می گشاید.
الکافی ج۲ ص۲۰۰

تصویر
فهرست