3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. معاشرت با اشخاص

معاشرت با اشخاص

امام رضا علیه السلام
با حاکم، با احتیاط همنشینی کن، با دوست همراه با تواضع، با دشمن، همراه با هوشیاری و پرهیز، و با عموم مردم با خوشرویی
بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۵۵

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. معاشرت با اشخاص
0

معاشرت با اشخاص

امام رضا علیه السلام
با حاکم، با احتیاط همنشینی کن، با دوست همراه با تواضع، با دشمن، همراه با هوشیاری و پرهیز، و با عموم مردم با خوشرویی
بحارالانوار، ج۷۵، ص۳۵۵

تصویر
فهرست