4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمال حقیقی ایمان با این سه خصلت

کمال حقیقی ایمان با این سه خصلت

امام رضا علیه السلام

هیچ بنده ای به کمال حقیقی ایمان نمیرسد، تا اینکه این سه خصلت در او باشد: دین شناسی، اندازه و برنامه ریزی در زندگی، شکیبایی بر سختی ها و ناملایمات

تحف العقول ص۴۴۶

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. کمال حقیقی ایمان با این سه خصلت
0

کمال حقیقی ایمان با این سه خصلت

امام رضا علیه السلام

هیچ بنده ای به کمال حقیقی ایمان نمیرسد، تا اینکه این سه خصلت در او باشد: دین شناسی، اندازه و برنامه ریزی در زندگی، شکیبایی بر سختی ها و ناملایمات

تحف العقول ص۴۴۶

تصویر
فهرست