13
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حضرت علی بن موسی بن جعفر (ع) معروف به امام رضا

حضرت علی بن موسی بن جعفر (ع) معروف به امام رضا

علی بن موسی بن جعفر (ع) معروف به امام رضا (۱۴۸–۲۰۳ق) هشتمین امام شیعه اثناعشری. امام رضا ۲۰ سال امامت را بر عهده داشت که با خلافت هارون الرشید(۱۰ سال)، محمد امین (حدود ۵ سال) و مأمون (۵ سال) همزمان شد. در روایتی از امام جواد(ع) آمده است که لقب رضا از سوی خداوند به پدرش داده شده است. او به عالم آل محمد نیز شهرت دارد.

0
13
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. حضرت علی بن موسی بن جعفر (ع) معروف به امام رضا
0

حضرت علی بن موسی بن جعفر (ع) معروف به امام رضا

علی بن موسی بن جعفر (ع) معروف به امام رضا (۱۴۸–۲۰۳ق) هشتمین امام شیعه اثناعشری. امام رضا ۲۰ سال امامت را بر عهده داشت که با خلافت هارون الرشید(۱۰ سال)، محمد امین (حدود ۵ سال) و مأمون (۵ سال) همزمان شد. در روایتی از امام جواد(ع) آمده است که لقب رضا از سوی خداوند به پدرش داده شده است. او به عالم آل محمد نیز شهرت دارد.

http://tooba-media.com/wp-content/uploads/2021/01/Persian/Imam reza.mp4
تصویر
فهرست