4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. جهل مردم در زمان امام سجاد ع

جهل مردم در زمان امام سجاد ع

آیت الله جاودان
یکی از مشکلات زمان امام سجاد علیه‌السلام، جهل مردم بود. مردم نسبت به دینشان جاهل بودند؛ مام سجاد غلامان زیادی گفتند ۱۰۰۰ نفر را در طول ۳۵ سال امامتشان خریدند و تعلیم دادند و تربیت کردند و آزاد کردند.

+1
4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. جهل مردم در زمان امام سجاد ع
+1

جهل مردم در زمان امام سجاد ع

آیت الله جاودان
یکی از مشکلات زمان امام سجاد علیه‌السلام، جهل مردم بود. مردم نسبت به دینشان جاهل بودند؛ مام سجاد غلامان زیادی گفتند ۱۰۰۰ نفر را در طول ۳۵ سال امامتشان خریدند و تعلیم دادند و تربیت کردند و آزاد کردند.

تصویر
فهرست