1
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۱۱

تاملات عاشورایی ۱۱

اكنون شهیدان كارشان را به پایان رسانده‌اند. و ما شب شام غریبان می‌گرییم، و پایانش را اعلام می‌كنیم و حال باید ببینیم در ادامه زندگی با چه کسی هم داستانیم؟

0
1
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۱۱
0

تاملات عاشورایی ۱۱

اكنون شهیدان كارشان را به پایان رسانده‌اند. و ما شب شام غریبان می‌گرییم، و پایانش را اعلام می‌كنیم و حال باید ببینیم در ادامه زندگی با چه کسی هم داستانیم؟

تصویر
فهرست