0
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۹

تاملات عاشورایی ۹

پیروان امام حسین‏ علیه السلام كسانى هستند كه جان خویش در راه خدا نثار مى‏كنند و به راستى حسین آموزگار بزرگ شهادت است كه هنر خوب مردن است.

0
0
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۹
0

تاملات عاشورایی ۹

پیروان امام حسین‏ علیه السلام كسانى هستند كه جان خویش در راه خدا نثار مى‏كنند و به راستى حسین آموزگار بزرگ شهادت است كه هنر خوب مردن است.

تصویر
فهرست