2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۸

تاملات عاشورایی ۸

حسین علیه السلام آموزگار بزرگ برخاسته است تا به همه آنها كه جهاد را تنها در توانستن مى ‏فهمند و به همه آنها كه پیروزى بر خصم را تنها در غلبه، بیاموزد كه شهادت نه یك باختن، كه یك انتخاب است.

0
2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۸
0

تاملات عاشورایی ۸

حسین علیه السلام آموزگار بزرگ برخاسته است تا به همه آنها كه جهاد را تنها در توانستن مى ‏فهمند و به همه آنها كه پیروزى بر خصم را تنها در غلبه، بیاموزد كه شهادت نه یك باختن، كه یك انتخاب است.

تصویر
فهرست