0
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۷

تاملات عاشورایی ۷

شیعیان باید بداند و انتخاب كنند: یا خون را، یا پیام را، یا حسینی بودن یا زینبی بودن را، یا آن‌چنان مردن را، یا این‌چنین ماندن را.

0
0
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۷
0

تاملات عاشورایی ۷

شیعیان باید بداند و انتخاب كنند: یا خون را، یا پیام را، یا حسینی بودن یا زینبی بودن را، یا آن‌چنان مردن را، یا این‌چنین ماندن را.

تصویر
فهرست