3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۲

تاملات عاشورایی ۲

حسین علیه السلام بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود. افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند. …

0
3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۲
0

تاملات عاشورایی ۲

حسین علیه السلام بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود. افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند. …

تصویر
فهرست