4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۱

تاملات عاشورایی ۱

در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می‌کنند اما برای حسینی که آزاده زندگی کرد٬می‌گریند…..

0
4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. تاملات عاشورایی ۱
0

تاملات عاشورایی ۱

در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می‌کنند اما برای حسینی که آزاده زندگی کرد٬می‌گریند…..

تصویر
فهرست