2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. از مرحوم اشراقی داماد امام راحل(ره) نقل شده است

از مرحوم اشراقی داماد امام راحل(ره) نقل شده است

از مرحوم اشراقی داماد امام راحل(ره) نقل شده است:
بنده محضر امام بودم و ايشان از من پرسیدند اگر خداوند یک دعا از شما مستجاب کند چه از خدا می‌خواهید؟ عرض کردم: علم زیاد همراه با عمل. من از امام پرسیدم شما اگر باشید از خداوند چه می‌خواهید؟ فرمودند: عاقبت به خیری.

0
2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. از مرحوم اشراقی داماد امام راحل(ره) نقل شده است
0

از مرحوم اشراقی داماد امام راحل(ره) نقل شده است

از مرحوم اشراقی داماد امام راحل(ره) نقل شده است:
بنده محضر امام بودم و ايشان از من پرسیدند اگر خداوند یک دعا از شما مستجاب کند چه از خدا می‌خواهید؟ عرض کردم: علم زیاد همراه با عمل. من از امام پرسیدم شما اگر باشید از خداوند چه می‌خواهید؟ فرمودند: عاقبت به خیری.

تصویر
فهرست