2
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. كافران و منافقان جايگاهشان دوزخ است

كافران و منافقان جايگاهشان دوزخ است

اى پيامبر! با كافران و منافقان به جهاد برخيز و نسبت به آنان سخت‏گيرى كن [و درشت‏ خو باش‏] و جايگاهشان دوزخ است و دوزخ بد بازگشت‏گاهى است.

قرآن ۹:۷۳

0
2
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. كافران و منافقان جايگاهشان دوزخ است
0

كافران و منافقان جايگاهشان دوزخ است

اى پيامبر! با كافران و منافقان به جهاد برخيز و نسبت به آنان سخت‏گيرى كن [و درشت‏ خو باش‏] و جايگاهشان دوزخ است و دوزخ بد بازگشت‏گاهى است.

قرآن ۹:۷۳

تصویر
فهرست