1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. اساس زندگی از دیدگاه آیت الله جوادی

اساس زندگی از دیدگاه آیت الله جوادی

آیت الله جوادی آملی:
اساس زندگی، دوستی عاقلانه و گذشت عطوفانه از لغزش‌های یکدیگر است.

0
1
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. اساس زندگی از دیدگاه آیت الله جوادی
0

اساس زندگی از دیدگاه آیت الله جوادی

آیت الله جوادی آملی:
اساس زندگی، دوستی عاقلانه و گذشت عطوفانه از لغزش‌های یکدیگر است.

تصویر
فهرست