5
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. وظیفه زنان مسلمان

وظیفه زنان مسلمان

امروز، وظیفه زنان مسلمان، به‌خصوص، زنان جوان و دختران، آن است که هویت والای زن اسلامی را آنچنان زنده کنند که چشم دنیا را به خود جلب کند.
امام خامنه‌ای

0
5
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. وظیفه زنان مسلمان
0

وظیفه زنان مسلمان

امروز، وظیفه زنان مسلمان، به‌خصوص، زنان جوان و دختران، آن است که هویت والای زن اسلامی را آنچنان زنده کنند که چشم دنیا را به خود جلب کند.
امام خامنه‌ای

تصویر
فهرست