2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. چه کسانی در قیامت به پیامبر نزدیک تر اند

چه کسانی در قیامت به پیامبر نزدیک تر اند

حضرت محمد صلّ الله عليه وآله وسلم
کسانى كه در سخن گفتن راستگوتر و در اداى امانت مواظب تر و در عهد و پيمان با وفاتر و در اخــلاق نيـكوتر و با مردم صميمى تر هستند، در قيامت به من از همه نزديكترند.
لالی الاخبار ج۵ حدیث ۲۵۳

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. چه کسانی در قیامت به پیامبر نزدیک تر اند
0

چه کسانی در قیامت به پیامبر نزدیک تر اند

حضرت محمد صلّ الله عليه وآله وسلم
کسانى كه در سخن گفتن راستگوتر و در اداى امانت مواظب تر و در عهد و پيمان با وفاتر و در اخــلاق نيـكوتر و با مردم صميمى تر هستند، در قيامت به من از همه نزديكترند.
لالی الاخبار ج۵ حدیث ۲۵۳

تصویر
فهرست