2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. پیام مباهله

پیام مباهله

پیام مباهله:
صحنه مباهله روزی بود که رسول خدا (ص)، ضمن ارائه منطق گفتگوی مسالمت آمیز و استقبال از گفتگوی عقلانی در اسلام، پرده از جایگاه والایی بر‌می‌دارد که جان پیامبر، یعنی علی بن ابی طالب در قله آن قرار دارد.

0
2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. پیام مباهله
0

پیام مباهله

پیام مباهله:
صحنه مباهله روزی بود که رسول خدا (ص)، ضمن ارائه منطق گفتگوی مسالمت آمیز و استقبال از گفتگوی عقلانی در اسلام، پرده از جایگاه والایی بر‌می‌دارد که جان پیامبر، یعنی علی بن ابی طالب در قله آن قرار دارد.

تصویر
فهرست