3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. فضایل میثم تمار

فضایل میثم تمار

فضایل میثم
میثم تمار فضایلی داشت که به ندرت در صحابی ائمه معصومین علیهم السلام با هم جمع می‌شدند:
قدرت سخنوری
علم تفسیر قرآن
راوی حدیث صدر اسلام
محرم اسرار

0
3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. فضایل میثم تمار
0

فضایل میثم تمار

فضایل میثم
میثم تمار فضایلی داشت که به ندرت در صحابی ائمه معصومین علیهم السلام با هم جمع می‌شدند:
قدرت سخنوری
علم تفسیر قرآن
راوی حدیث صدر اسلام
محرم اسرار

تصویر
فهرست