2
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. امام موسی کاظم هفتمین امام شیعیان دوازده امامی

امام موسی کاظم هفتمین امام شیعیان دوازده امامی

موسی بن جعفر معروف به امام موسی کاظم و ملقب به کاظم و باب الحوائج هفتمین امام شیعیان دوازده امامی است. علت ملقب شدن ایشان به کاظم کنترل خشم ایشان در مقابل دشمنان است.

0
2
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. امام موسی کاظم هفتمین امام شیعیان دوازده امامی
0

امام موسی کاظم هفتمین امام شیعیان دوازده امامی

موسی بن جعفر معروف به امام موسی کاظم و ملقب به کاظم و باب الحوائج هفتمین امام شیعیان دوازده امامی است. علت ملقب شدن ایشان به کاظم کنترل خشم ایشان در مقابل دشمنان است.

تصویر
فهرست