2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. بنده ی خدا بودن, بزرگترین شاخصه علی بن ابی طالب ۲

بنده ی خدا بودن, بزرگترین شاخصه علی بن ابی طالب ۲

علی بن ابی طالب فقط بنده ی خدا بود، و این بزرگترین شاخصه اوست که می‌توان از آن یاد کرد، و پرورش یافته و تربیت‌شده پیامبر عظیم الشان است، و این از بزرگترین افتخارات اوست، کدام شخصیت می‌تواند ادعا کند که عبد الله‌ است و از همه عبودیتها بریده است.۳۴۷

صحیفه امام خمینی (ره)،جلد ۱۴ صفحه

0
2
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. بنده ی خدا بودن, بزرگترین شاخصه علی بن ابی طالب ۲
0

بنده ی خدا بودن, بزرگترین شاخصه علی بن ابی طالب ۲

علی بن ابی طالب فقط بنده ی خدا بود، و این بزرگترین شاخصه اوست که می‌توان از آن یاد کرد، و پرورش یافته و تربیت‌شده پیامبر عظیم الشان است، و این از بزرگترین افتخارات اوست، کدام شخصیت می‌تواند ادعا کند که عبد الله‌ است و از همه عبودیتها بریده است.۳۴۷

صحیفه امام خمینی (ره)،جلد ۱۴ صفحه

تصویر
فهرست