3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۳

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۳

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است؟
آیه سوم: سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١) لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. سوره مباره معارج
این آیات بعد از انکار و نزول عذاب الهی نازل گردید.
واحدی، أسباب النزول، ۱۹۹۱م، ص۱۳۹؛ حاکم الحسکانی، شواهد التنزیل، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۰۰، ۲۴۹

0
3
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۳
0

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۳

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است؟
آیه سوم: سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (١) لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. سوره مباره معارج
این آیات بعد از انکار و نزول عذاب الهی نازل گردید.
واحدی، أسباب النزول، ۱۹۹۱م، ص۱۳۹؛ حاکم الحسکانی، شواهد التنزیل، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۰۰، ۲۴۹

تصویر
فهرست