4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۲

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۲

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است؟
آیه دوم: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. مائده آیه ۳
امروز، دینتان را برای شما کامل و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را برای شما پسندیدم.» این آیه به آیه اکمال معروف است.
واحدی، أسباب النزول، ۱۹۹۱م، ص۱۳۹؛ حاکم الحسکانی، شواهد التنزیل، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۰۰، ۲۴۹

0
4
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۲
0

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۲

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است؟
آیه دوم: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. مائده آیه ۳
امروز، دینتان را برای شما کامل و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را برای شما پسندیدم.» این آیه به آیه اکمال معروف است.
واحدی، أسباب النزول، ۱۹۹۱م، ص۱۳۹؛ حاکم الحسکانی، شواهد التنزیل، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۰۰، ۲۴۹

تصویر
فهرست