1
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۱

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۱

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است؟
آیه اول: يَا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس. سوره مائده آیه ۶۷
ای پیامبر، آنچه را از ناحیه پروردگارت به تو نازل شد، ابلاغ کن و اگر انجام ندهی، اصلاً پیغام پروردگار را نرساندی و خدا تو را از (شر) مردم، نگه می‌دارد.»
این آیه به آیه تبلیغ مشهور است.
واحدی، أسباب النزول، ۱۹۹۱م، ص۱۳۹؛ حاکم الحسکانی، شواهد التنزیل، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۰۰، ۲۴۹

0
1
  1. خانه
  2. بیان الهی
  3. کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۱
0

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است ۱

کدام آیات در روز غدیر نازل شده است؟
آیه اول: يَا أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس. سوره مائده آیه ۶۷
ای پیامبر، آنچه را از ناحیه پروردگارت به تو نازل شد، ابلاغ کن و اگر انجام ندهی، اصلاً پیغام پروردگار را نرساندی و خدا تو را از (شر) مردم، نگه می‌دارد.»
این آیه به آیه تبلیغ مشهور است.
واحدی، أسباب النزول، ۱۹۹۱م، ص۱۳۹؛ حاکم الحسکانی، شواهد التنزیل، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۰۰، ۲۴۹

تصویر
فهرست