4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. خطبه غدیر دلیلی بر ولایت امیرالمومنین

خطبه غدیر دلیلی بر ولایت امیرالمومنین

خطبه غدیر از قوی‌ترین دلایل ولایت امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله است. علامه امینی سلسله اِسناد خطبه غدیر را از منابع اهل سنت گردآوری کرده و به همراه سایر دلایلِ اثبات‌کننده واقعه غدیر در یازده جلد کتاب الغدیر منتشر کرده است.

0
4
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. خطبه غدیر دلیلی بر ولایت امیرالمومنین
0

خطبه غدیر دلیلی بر ولایت امیرالمومنین

خطبه غدیر از قوی‌ترین دلایل ولایت امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله است. علامه امینی سلسله اِسناد خطبه غدیر را از منابع اهل سنت گردآوری کرده و به همراه سایر دلایلِ اثبات‌کننده واقعه غدیر در یازده جلد کتاب الغدیر منتشر کرده است.

تصویر
فهرست