3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روز غدیر در میان اهل آسمان مشهورتر است تا میان اهل زمین

روز غدیر در میان اهل آسمان مشهورتر است تا میان اهل زمین

امام رضا علیه السلام:
«روز غدیر در میان اهل آسمان مشهورتر است تا میان اهل زمین… اگر مردم ارزش این روز را می‌دانستند، بی‌تردید فرشتگان در هر روز ده بار با آنان مصافحه می‌‏کردند.»
طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۴

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. روز غدیر در میان اهل آسمان مشهورتر است تا میان اهل زمین
0

روز غدیر در میان اهل آسمان مشهورتر است تا میان اهل زمین

امام رضا علیه السلام:
«روز غدیر در میان اهل آسمان مشهورتر است تا میان اهل زمین… اگر مردم ارزش این روز را می‌دانستند، بی‌تردید فرشتگان در هر روز ده بار با آنان مصافحه می‌‏کردند.»
طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۴

تصویر
فهرست