2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. عید غدیر روز پیمان در زمین

عید غدیر روز پیمان در زمین

امام صادق علیه السلام:
«روز غدیرخم عید بزرگ خداست، خدا پیامبری مبعوث نکرده، مگر اینکه این روز را عید گرفته و عظمت آن را شناخته و نام این روز در آسمان، روز عهد و پیمان در زمین، روز پیمان محکم و حضور همگانی است.»
حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۸، ص۸۹

0
2
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. عید غدیر روز پیمان در زمین
0

عید غدیر روز پیمان در زمین

امام صادق علیه السلام:
«روز غدیرخم عید بزرگ خداست، خدا پیامبری مبعوث نکرده، مگر اینکه این روز را عید گرفته و عظمت آن را شناخته و نام این روز در آسمان، روز عهد و پیمان در زمین، روز پیمان محکم و حضور همگانی است.»
حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۸، ص۸۹

تصویر
فهرست