5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. علی بن ابی طالب پرچمدار امت

علی بن ابی طالب پرچمدار امت

رسول خدا صلی الله علیه و اله:
«روز غدیرخم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد، برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار امتم منصوب کنم، تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند، و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید.»
شیخ صدوق، امالی، ۱۳۷۶ش، ص۱۲۵

0
5
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. علی بن ابی طالب پرچمدار امت
0

علی بن ابی طالب پرچمدار امت

رسول خدا صلی الله علیه و اله:
«روز غدیرخم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد، برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار امتم منصوب کنم، تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند، و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید.»
شیخ صدوق، امالی، ۱۳۷۶ش، ص۱۲۵

تصویر
فهرست