4
  1. خانه
  2. روایات
  3. روزه گرفتن عید غدیر

روزه گرفتن عید غدیر

در کتب اهل سنت روایت شده که هر کس روز هیجدهم ذی الحجه را روزه بگیرد، خداوند ثواب روزه شش ماه را برای او می‌نویسد و این روز، همان روز عید غدیر خم است.
خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۸، ص۲۸۴

0
4
  1. خانه
  2. روایات
  3. روزه گرفتن عید غدیر
0

روزه گرفتن عید غدیر

در کتب اهل سنت روایت شده که هر کس روز هیجدهم ذی الحجه را روزه بگیرد، خداوند ثواب روزه شش ماه را برای او می‌نویسد و این روز، همان روز عید غدیر خم است.
خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج۸، ص۲۸۴

تصویر
فهرست