1
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. غدیر سیاست عادلانه ۲

غدیر سیاست عادلانه ۲

غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است، در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه که بتواند به واسطه آن سیاست اقامه صلاه کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه همه معارف را بکند.
صحیفه امام خمینی (ره)، جلد ۲۰ صفحه ۱۱

0
1
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. غدیر سیاست عادلانه ۲
0

غدیر سیاست عادلانه ۲

غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است، در هر عصری باید حکومتی باشد با سیاست، منتها سیاست عادلانه که بتواند به واسطه آن سیاست اقامه صلاه کند، اقامه صوم کند، اقامه حج کند، اقامه همه معارف را بکند.
صحیفه امام خمینی (ره)، جلد ۲۰ صفحه ۱۱

تصویر
فهرست