5
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. بنده ی خدا بودن بزرگترین شاخصه علی بن ابی طالب ۱

بنده ی خدا بودن بزرگترین شاخصه علی بن ابی طالب ۱

علی بن ابی طالب فقط بنده خدا بود، و این بزرگترین شاخصه اوست که می‌توان از آن یاد کرد، و پرورش یافته و تربیت‌شده پیامبر عظیم الشان است، و این از بزرگترین افتخارات اوست، کدام شخصیت می‌تواند ادعا کند که عبد الله‌ است و از همه عبودیتها بریده است.

صحیفه امام خمینی (ره)،جلد ۱۴ صفحه ۳۴۷

0
5
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. بنده ی خدا بودن بزرگترین شاخصه علی بن ابی طالب ۱
0

بنده ی خدا بودن بزرگترین شاخصه علی بن ابی طالب ۱

علی بن ابی طالب فقط بنده خدا بود، و این بزرگترین شاخصه اوست که می‌توان از آن یاد کرد، و پرورش یافته و تربیت‌شده پیامبر عظیم الشان است، و این از بزرگترین افتخارات اوست، کدام شخصیت می‌تواند ادعا کند که عبد الله‌ است و از همه عبودیتها بریده است.

صحیفه امام خمینی (ره)،جلد ۱۴ صفحه ۳۴۷

تصویر
فهرست