3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. عید غدیر عید مستضعفان ۱

عید غدیر عید مستضعفان ۱

امروز که روز عید غدیر است و از بزرگترین اعیاد مذهبی است، این عید، عیدی است که مال مستضعفان است، عید محرومان است، عید مظلومان جهان است، عیدی است که خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم- برای اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و ادامه راه انبیا، حضرت امیر- سلام الله علیه- را منصوب فرمودند.
صحیفه امام خمینی (ره)،جلد ۱۹ صفحه ۶۳

0
3
  1. خانه
  2. مناسبت های دینی
  3. عید غدیر عید مستضعفان ۱
0

عید غدیر عید مستضعفان ۱

امروز که روز عید غدیر است و از بزرگترین اعیاد مذهبی است، این عید، عیدی است که مال مستضعفان است، عید محرومان است، عید مظلومان جهان است، عیدی است که خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم- برای اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و ادامه راه انبیا، حضرت امیر- سلام الله علیه- را منصوب فرمودند.
صحیفه امام خمینی (ره)،جلد ۱۹ صفحه ۶۳

تصویر
فهرست