2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. اختلاط با کفّار

اختلاط با کفّار

آیت الله بهجت
همجنسی و همشکلی و اختلاط با کفّار، تسلط و حکومت آنها را بر مسلمانان آسانتر می سازد.
در محضر بهجت، ج۱ ص۳۲

0
2
  1. خانه
  2. نظرات فقها و حکمای اسلامی
  3. اختلاط با کفّار
0

اختلاط با کفّار

آیت الله بهجت
همجنسی و همشکلی و اختلاط با کفّار، تسلط و حکومت آنها را بر مسلمانان آسانتر می سازد.
در محضر بهجت، ج۱ ص۳۲

تصویر
فهرست