4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. به تأخیر انداختن توبه

به تأخیر انداختن توبه

رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :
بیشترین فریاد جهنّمیان از به تأخیر انداختن توبه است…

0
4
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. به تأخیر انداختن توبه
0

به تأخیر انداختن توبه

رسول خدا صلي الله عليه واله می فرمایند :
بیشترین فریاد جهنّمیان از به تأخیر انداختن توبه است…

تصویر
فهرست