1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تکریم زن از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها

تکریم زن از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها

حضرت زهرا سلام الله عليها می فرمایند :

بهترين شما کسی است که نرم‌خو‌ تر باشد و بیش از دیگران زن خود را تکریم کند.

0
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. تکریم زن از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها
0

تکریم زن از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها

حضرت زهرا سلام الله عليها می فرمایند :

بهترين شما کسی است که نرم‌خو‌ تر باشد و بیش از دیگران زن خود را تکریم کند.

تصویر
فهرست