1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سلمان, تو از خاندان ما هستی…

سلمان, تو از خاندان ما هستی…

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله: اى سلمان، تو از ما خاندان هستى؛ خداوند، دانش اول و آخر و كتاب اول و كتاب آخر را به تو ارزانى داشته است.
تهذيب تاريخ دمشق : ج۶ ، ص۲۰۳

0
1
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. سلمان, تو از خاندان ما هستی…
0

سلمان, تو از خاندان ما هستی…

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله: اى سلمان، تو از ما خاندان هستى؛ خداوند، دانش اول و آخر و كتاب اول و كتاب آخر را به تو ارزانى داشته است.
تهذيب تاريخ دمشق : ج۶ ، ص۲۰۳

تصویر
فهرست