4
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. پنجم صفر مصادف با شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها ۳

پنجم صفر مصادف با شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها ۳

حضرت رقیه سلام الله علیها سر را برداشت و به سینه اش چسبانید و گریست و چنین می گفت:

پدر جان! كی تو را با خونت خضاب كرد؟!
ای پدر! كه رگهای گردنت را بريد؟
ای پدر! كي مرا در كودكی يتيم كرد؟!
پدر جان! بعد از تو به كه اميدوار باشيم؟
وای از غریبی!

0
4
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. پنجم صفر مصادف با شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها ۳
0

پنجم صفر مصادف با شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها ۳

حضرت رقیه سلام الله علیها سر را برداشت و به سینه اش چسبانید و گریست و چنین می گفت:

پدر جان! كی تو را با خونت خضاب كرد؟!
ای پدر! كه رگهای گردنت را بريد؟
ای پدر! كي مرا در كودكی يتيم كرد؟!
پدر جان! بعد از تو به كه اميدوار باشيم؟
وای از غریبی!

تصویر
فهرست