2
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. پنجم صفر, مصادف با شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

پنجم صفر, مصادف با شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

حضرت رقیه شبی از خواب بیدار شد و گفت پدر من حسین علیه السلام کجاست؟ این ساعت او را در خواب دیدم، سخت پریشان بود، زنان و کودکان جمله به گریه افتادند. یزید(لعنه الله علیه) از خواب بیدار شد و از ماجرا سؤال کرد خبر بردند که ماجرا چنین است. آن لعین گفت بروند سر پدر را بیاورند و در کنار او نهند، پس آن سر مقدس را بیاوردند و در کنار آن دختر نهادند. پرسید این چیست؟گفت سر پدر توست آن دختر بترسید و فریاد برآورد و رنجور شد و جان به حق تسلیم کرد کامل بهائی، ج۲، ص۱۷۹

0
2
  1. خانه
  2. سیره معصومین
  3. پنجم صفر, مصادف با شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها
0

پنجم صفر, مصادف با شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها

حضرت رقیه شبی از خواب بیدار شد و گفت پدر من حسین علیه السلام کجاست؟ این ساعت او را در خواب دیدم، سخت پریشان بود، زنان و کودکان جمله به گریه افتادند. یزید(لعنه الله علیه) از خواب بیدار شد و از ماجرا سؤال کرد خبر بردند که ماجرا چنین است. آن لعین گفت بروند سر پدر را بیاورند و در کنار او نهند، پس آن سر مقدس را بیاوردند و در کنار آن دختر نهادند. پرسید این چیست؟گفت سر پدر توست آن دختر بترسید و فریاد برآورد و رنجور شد و جان به حق تسلیم کرد کامل بهائی، ج۲، ص۱۷۹

تصویر
فهرست