3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رهبران اهل بهشت

رهبران اهل بهشت

پیامبرگرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم):
مجاهدان در راه خدا رهبران اهل بهشتند. (مستدرک،‌ ج ١١، ص ١٨)

0
3
  1. خانه
  2. بیان معصومین
  3. رهبران اهل بهشت
0

رهبران اهل بهشت

پیامبرگرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله و سلم):
مجاهدان در راه خدا رهبران اهل بهشتند. (مستدرک،‌ ج ١١، ص ١٨)

تصویر
فهرست